Drogen van gebouwen

Drogen van gebouwen

Om droogprocessen op bouwwerven te versnellen en energie te besparen bij het drogen levert Intermetal Motor bouwdrogers met een hoge ontvochtigingscapaciteit.

Toepassingen van bouwdrogers

  • Om het drogen bij pleisterwerken, het aanbrengen van chappe en gietvloeren en andere bouwprocessen te versnellen zodat minder tijd verloren gaat op een werf
  • Als alternatief voor het drogen met verwarming en ventilatie, zodat bespaard kan worden op de energiekost
  • Om gebouwen te drogen na waterschade.

Werking van een bouwdroger

De bouwdrogers van Intermetal Motor werken met een condensatieproces dat omgevingslucht afkoelt waardoor het water in de lucht condenseert en opgevangen wordt. Hierdoor wordt de relatieve vochtigheid in de lucht verlaagd waardoor die weer meer vocht kan opnemen uit muren en vloeren die gedroogd moeten worden. Het condenswater kan in een bak opgevangen worden of via een leiding naar buiten geleid worden.

Bepalen van capaciteit en droogtijden

De bouwdrogers hebben elk een specifieke ontvochtigingscapaciteit, bijvoorbeeld 90 liter per 24 uur. In functie daarvan kan voor elke toepassing een geschikte machine gekozen worden. De ontvochtigingscapaciteit van de drogers is afhankelijk van de temperatuur en relatieve vochtigheid zodat de reële omstandigheden mee bepalend zijn voor de capaciteit en droogtijden.

De capaciteit van een bouwdroger slaat op de hoeveelheid water die de machine uit de lucht kan halen. Als de machine ingezet wordt om chape, bezetsel of bepaalde producten te drogen, hangt de nodige capaciteit uiteraard af van het vochtgehalte van wat gedroogd moet worden.

Onze specialisten helpen u graag om in functie van uw toepassing een geschikte machine te selecteren.

Optimaal drogen

Om tot een efficiënte werking van de drogers te komen is een minimale omgevingstemperatuur van minimum 12° C vereist.

  • Het droogproces kan versneld worden door de bouwdrogers te gebruiken in combinatie met een [verwarmingstoestel]. De lucht kan bij een hogere temperatuur meer vocht bevatten waardoor die meer water kan opnemen uit de te drogen oppervlakken. Dat water wordt vervolgens gecondenseerd in de droger.
  • Ook een goede circulatie van de omgevingslucht draagt bij tot een optimaal droogproces. Het gebruik van ventilatoren garandeert een goede vochtopname aangezien er meer gedroogde lucht in contact gebracht wordt met het te drogen oppervlak.
  • Om een ruimte te drogen is het uiteraard belangrijk om deze goed af te dichten zodat er geen vocht van buiten naar binnen komt.

Energie-efficiënt drogen

De meeste droogtoepassingen nemen meerdere dagen in beslag, waardoor de energiekost kan oplopen als er niet optimaal gedroogd wordt.

  • Een manier om energie te besparen is een machine te nemen waarvan de capaciteit niet hoger is dan noodzakelijk. Uiteindelijk zal het vocht in een bepaalde toepassing slechts geleidelijk in de lucht opgenomen worden. De machine moet voldoende capaciteit hebben om dat vocht aan dat tempo uit de lucht te halen. Een overcapaciteit helpt niet echt om dat proces te versnellen.
  • Een andere manier om energie te besparen is het gebruik van een hygrostaat die de ontvochtiger aan- en uitschakelt in functie van de relatieve vochtigheid van de lucht. Op die manier verbruikt de machine geen energie op momenten dat ze toch geen water uit de lucht kan halen. Bovendien zijn er toepassingen waar overmatige ontvochtiging vermeden moet worden. Een hygrostaat kan dan helpen om de machine tijdig uit te schakelen.

Levering op de werf

De bouwdrogers kunnen indien gewenst door Intermetal Motor ter plaatse geleverd en geïnstalleerd worden. Klik hier voor meer info over onze [dienstverlening].

We helpen u graag bij de selectie van een geschikte machine. [Contacteer ons] vrijblijvend om te informeren of we voor uw uitdaging een passende oplossing hebben.