Tips en tricks verwarming

Tips en tricks verwarming

5) Verwarmen gebouw in aanbouw met recirculatie voor besparen brandstof
6) Tijdelijke verwarming loods

1. Kosten besparen door de inzet van bouwdrogers

Het belangrijkste argument om bouwdrogers in te zetten is de grote kostenbesparing ten opzichte van drogen door te verwarmen, tijdens of na de bouw. Tot 300 % kan bespaard worden op verwarmingskosten in de eerste vijf jaren na de oplevering, door de inzet van bouwdrogers in de afbouwfase van de nieuwbouw. Een ander wezenlijk voordeel is de verkorting van de bouwtijd; schilders, bezetters en andere vaklieden kunnen in een eerder stadium met hun werk beginnen en zonder onderbrekingen doorwerken. Daarnaast zijn er veel minder vochtproblemen en schades na de oplevering.

2. Bepaling van de benodigde ontvochtigingscapaciteit

Het is van groot belang om het type bouwdroger af te stemmen op de inhoud van de te ontvochtigen ruimte. Elk type bouwdroger kan een specifieke inhoud aan. Betreft het grote ruimtes, zonder veel tussenwanden, dan kan het ontvochtigingsvolume met 15% verhoogd worden. Bij de capaciteitsberekening voor het droog houden van opgeslagen goederen kan het in de tabel genoemde volume verdubbeld worden.

BELANGRIJK: een overcapaciteit t.o.v. de benodigde ontvochtigingscapaciteit geeft nagenoeg geen tijdsvoordeel, maar wel hogere energie- en huurkosten.

Voor een juiste capaciteitsberekening is het aan te bevelen om met ons contact op te nemen. Wij zullen voor u de benodigde capaciteit alsmede de huur- of aanschafkosten berekenen en u adviseren hoe u tot een optimaal resultaat kunt komen.

3. Inschatting droogtijden

Het is bijna onmogelijk om exacte droogtijden te noemen. Zeker is wel, dat met de inzet van de juiste bouwdrogers tot 70% sneller gedroogd wordt in de natte en koude seizoenen t.o.v. natuurlijke droging. Bouwdrogers creëren altijd de perfecte droogconditie, te vergelijken met een droge dag als alle ramen tegen elkaar openstaan. Deze omstandigheden komen echter slechts zelden voor in België. Enkele indicaties van droogtijden bij optimale droging:

Zandcement chape: tot een dikte van 4 cm ongeveer 1 cm per week, bij een dikkere dekvloer kunt u altijd contact met ons opnemen, dan kunnen wij een calculatie voor u maken. Let op: de eerste 7 dagen na het aanbrengen van de chape mag er niet gedroogd worden omdat het materiaal dan de hoeveelheid vocht op moet nemen die nodig is voor het op sterkte komen van de chape gedurende 30 dagen.

Anhydriet vloeivloeren: tot een dikte van 4 cm kan in ongeveer 12 dagen gedroogd worden, indien er direct na 48 uur na het storten van de chape begonnen wordt met de bouwdroging. Bij dikkere vloeren kunt u het beste even contact met ons opnemen voor het geven van een indicatie.

Stenen wanden, bezetting, Gyproc wanden en kalkzandsteen blokken kunnen tussen 4 tot 12 dagen gedroogd worden.

7) Tijdelijke verwarming magazijnen
3) Mobiele verwarming tot 50 °C voor uitroeiing houtworm

4. Opstelling van Dryfast bouwdrogers

Voordat de bouwdroger ingeschakeld wordt, moet de ruimte die gedroogd gaat worden, zo goed mogelijk afgedicht worden. Dat betekent dat ramen en deuren en andere openingen afgesloten moeten worden. Zo wordt vermeden dat vochtige buitenlucht naar binnen kan komen.

In geval van één ontvochtiger wordt deze in het midden van de ruimte opgesteld. Worden er meerdere bouwdrogers in dezelfde ruimte opgesteld, dan wordt de totale ruimte opgedeeld in een aantal deelvlakken gelijk aan het aantal drogers.

In het midden van elk vlak wordt een droger opgesteld, om zo een optimale luchtverdeling te krijgen.

De drogers moeten ten opzichte van elkaar zo worden opgesteld, dat de ventilator vrij kan uitblazen en de ontvochtigde lucht van de droger niet in de richting van een andere bouwdroger blaast.

5. Bouwdrogers in combinatie met verwarming

Bij hogere ruimtetemperaturen wordt de droogtijd korter. Worden de ontvochtigers in combinatie met kachels ingezet, dan moet er op gelet worden dat de kachel niet te dicht bij de ontvochtiger wordt opgesteld, omdat de ontvochtiger anders de droge warme lucht van de bouwkachel kan aanzuigen, waardoor het rendement sterk daalt.

Het wordt sterk afgeraden om indirect gestookte kachels buiten op te stellen, zonder retourluchtaansluiting op de kachel. Als het vriest wordt er, na verwarming, zeer droge lucht in het gebouw geblazen. Dit kan krimpscheuren veroorzaken in een verse chape.

PAS OP: bij het inzetten van direct gestookte olie- en gaskachels wordt veel vocht geproduceerd. Bij verbranding van 1 liter gas komt circa 0,78 liter water vrij. Daarnaast kunnen de verbrandingsgassen die in de ruimte vrijkomen vers stucwerk laten verkleuren. Vanzelfsprekend is het voor mensen ongezond om in on- of slecht geventileerde ruimtes te werken waar verbrandingsgassen vrijkomen.

6. Optimaliseren van de ontvochtigings-capaciteit d.m.v. ventilatoren

Voor een nog effectievere droging is het aan te bevelen onze bouwdrogers te combineren met  ventilatoren.

Door de sterke interne ventilatie verdampt het water uit de bouwmaterialen veel sneller. Door de hoge luchtsnelheid over de oppervlakte van het te drogen materiaal kan het water, dat uit de capillaire openingen van het materiaal komt, sneller verdampen. Alleen de waterdamp aanwezig in de lucht kan er door de luchtontvochtiger uitgehaald worden.

TIP: De verplaatsbare ventilator altijd langs het te drogen oppervlakte laten blazen, nooit er recht op. Hoeken en moeilijk te bereiken ruimtes met, van nature weinig luchtbeweging, verdienen extra aandacht.