Bent u voorbereid op eventuele black-outs deze winter?

Totale black-outs bleven tot nu toe gelukkig uit. De nieuwsberichten van de voorbije weken voorspellen echter weinig goeds. Hoe zit het met uw kritische processen? Met een noodstroomgenerator van Intermetal Motor blijft u operationeel, wat er ook gebeurt.

Het lijkt stilaan een vast ritueel te worden: Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, die bij het naderen van de winter waarschuwt dat er mogelijks stroomonderbrekingen gaan komen. “Zonder bijkomende capaciteit van 1600 tot 1700 MW kunnen we niet garanderen dat de bevoorradingszekerheid op elk moment verzekerd is zonder afschakelplan”, luidde het een paar weken geleden in een persbericht.

Intussen is de dreiging wat afgezwakt, onder meer omdat Electrabel haar onderhoudsplanning voor de kerncentrales aangepast heeft en omdat bijkomende capaciteit gecreëerd werd door een paar oude gascentrales weer bedrijfsklaar te maken. Daarmee kon het tekort teruggebracht worden tot 700 à 900 MW.

Dat is nog steeds een aanzienlijk tekort, maar of het ook echt tot onderbrekingen zal leiden valt moeilijk te voorspellen. Om te beginnen rekent Elia in deze oefening met “beheersbare” productiecapaciteit. Dat betekent onder meer dat slechts in beperkte mate gerekend wordt op wind- en zonne-energie. Als de natuur een beetje mee wil, zijn deze nochtans in staat om het tekort op te vangen. Een tweede optie is het aankopen van energie in het buitenland op de zogenaamde spot markt, waar de leveranciers op korte termijn productiecapaciteit kunnen reserveren.

Afschakelplan

Ook aan de vraagzijde heeft Elia wat speelruimte omdat men met een aantal grootverbruikers afspraken gemaakt heeft waarbij deze bedrijven hun productie in geval van een stroomtekort tijdelijk kunnen reduceren of verschuiven. De laatste toevlucht is dan het beruchte afschakelplan.

In het afschakelplan, dat u kan nakijken op de website van de FOD Economie, is het grondgebied ingedeeld in 8 schijven die indien nodig stapsgewijs afgeschakeld zullen worden.

In principe zal een tekort aan capaciteit omwille van de werking van de spot markt pakweg de dag voordien al bekend zijn zodat een eventuele afschakeling ook op voorhand aangekondigd kan worden. Het meest waarschijnlijke tijdstip voor een afschakeling is het piekuur ‘s avonds van 17 tot 20 uur.

Bevindt uw bedrijf zich in een van de schijven die in eerste instantie afgeschakeld zullen worden? En heeft u kritische processen waarbij een stroomuitval ernstige gevolgen kan hebben? Met een noodstroomgenerator van Intermetal Motor kan u garanderen dat u operationeel blijft, wat er ook gebeurt.

Stand-by generator

Intermetal Motor heeft een uitgebreid gamma aan stroomgroepen die zowel in verhuur als verkoop aangeboden worden. De standard stroomgroepen zijn beschikbaar in vermogens van 5 tot 500 kVA. Indien nog meer vermogen nodig is, kunnen zelfs meerdere aggregaten gekoppeld worden. Intermetal Motor neemt ook de volledige installatie voor zijn rekening en kan voorzien in alle distributiekasten, kabels en verdeelpunten die nodig zijn om de installatie op een snelle, veilige en betrouwbare manier operationeel te houden.

Indien u absoluut zeker wil zijn dat een eventuele afschakeling geen problemen kan veroorzaken, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Dat houdt in van op voorhand na te kijken wat u precies nodig heeft zodat bij de aankondiging van een afschakeling snel gereageerd kan worden. Voor kritische processen biedt Intermetal Motor ook de mogelijkheid om op voorhand al een generator in stand-by te plaatsen zodat die bij een onderbreking direct (manueel of automatisch) ingeschakeld wordt.

Met al uw vragen over de mogelijkheden om het afschakelplan voor te zijn kan u vrijblijvend contact opnemen met Intermetal Motor op 056 – 66 62 93