Het wordt een warme winter!

10 november 2020

Nieuwe hoofdzetel BNP Paribas Fortis Brussel / Warandebergwerf

Met 10 verdiepingen van elk 6000 m² is de nieuwe hoofdzetel van BNP Paribas Fortis aan de Warandeberg in Brussel een van de grootste werven van ons land. Intermetal Motor leverde er een totaaloplossing die het Consortium Eiffage / Besix in staat stelt om in de winter ongehinderd door te werken.

In het gebouw werden 12 mobiele verwarmingsunits geplaatst die elk maar liefst 200 kW aan vermogen leveren. Door de machines binnen in het gebouw te plaatsen wordt een hoger rendement bekomen wat het verbruik met 35% reduceert. Intermetal Motor slaagde erin de units zodanig op te stellen dat de rookgasafvoer naar buiten makkelijk gerealiseerd kon worden en dat de luchtkanalen die de warmte verdelen in het gebouw, geen verdere hinder veroorzaken.

Van voorstudie over levering tot installatie en fuel management: Intermetal Motor zorgde in dit project voor een performante totaaloplossing.

Bezoek de website van WarandebergBasiliek Dadizele

Een defect aan de verwarmingsinstallatie van één van de drukst bezochte basilieken van ons land? Intermetal Motor slaagde erin dit binnen een week op te lossen.

De grootste uitdaging bij dit project was het optimaal verdelen van de warmte over de grote ruimte. Na een grondige voorstudie werden 4 verwarmingsunits van elk 200 kW geplaatst die de warme lucht via openingen in de ramen naar binnen blazen.

Via warmterecuperatie kon een aanzienlijke besparing op de brandstofkosten gerealiseerd worden. Het plaatsen van geluidsdempers zorgde ervoor dat alle geplande activiteiten in de basiliek ongestoord en in optimale omstandigheden konden doorgaan.


Brucargo Zaventem

Op de site van Brucargo in Zaventem slaagde Intermetal Motor erin om een werf in een torengebouw warm en droog te houden tijdens de winter zodat de werken er in optimale omstandigheden verdergezet konden worden.

Omdat het torengebouw geen ramen in de buitengevels heeft, werd een creatieve oplossing gerealiseerd waarbij de warme lucht via kanalen in de centrale liftschacht naar boven gebracht wordt. Op elke verdieping werd een ventilator geplaatst om de warmte verder te verdelen.

Intermetal Motor nam in dit project voor het consortium Stadsbader / Besix het volledige traject voor zijn rekening, van voorstudie tot fuel management. Via warmterecuperatie werd een aanzienlijke besparing op het brandstofverbruik gerealiseerd.


Nagel Interieur

Intermetal Motor installeerde in deze schrijnwerkerij een nieuwe vaste verwarmingsinstallatie met een vermogen van 270 kW. Toen bij het verwijderen van de oude, defecte installatie vastgesteld werd dat ook de brandstofleidingen in slechte staat waren, werd beslist om hiervoor nieuwe koperleidingen in opbouw te plaatsen. Zo toonde Intermetal Motor zich als leverancier van complete oplossingen, met bovendien oog voor energie-efficiëntie, dankzij het gebruik van warmterecuperatie.